Llibreria Medios
ubicació lmedios
 
     
   

logo

i llibreria
e2
adreça
espaimail
e3
Trípodos
espai

web català  
                 
 
 
   
  COMUNICACIÓ I OPINIÓ PÚBLICA         Política, periodisme i ciutadans  

COMUNICACIÓ I OPINIÓ PÚBLICA Política, periodisme i ciutadans
PONT SORRIBES, C. / BÈRRIO SERRANO, J.
UOC
2015

L’àmbit acadèmic de la comunicació i l'opinió pública és l’eix central d’aquest llibre, que també tracta d’una branca de coneixement propera i estretament relacionada amb aquesta com és la comunicació política. L’obra aproxima ambdós disciplines des de la perspectiva de les ciències de la comunicació. El text està organitzat en tres capítols: el primer dedicat a les definicions, els grans autors i les principals teories de l’opinió pública; un segon que aborda la denominada teoria de l’opinió pública empírica, on s’explica el naixement, el desenvolupament i els efectes dels sondejos d’opinió; i un tercer que defineix la comunicació política, on…
ISBN 9788490645413
25,00 euros      Comprar  comprar
   
 
  recomanacions   recomanació 1   recomanació 1   recomanació 1   recomanació 1