comprar
                      Nou usuari
Llibreria Medios
 
     
   

logo

i llibreria

adreça
mail


Trípodos

web català  
     novetats            calendari
 
 

Protecció de Dades

Política de Privacitat

Informació actualitzada el 12 febrer 2014.
De conformitat amb el que disposa l'article 5 apartat 1 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us informem del següent:

Responsable del Fitxer

Les dades del responsable dels fitxers en els quals s'inclouran dades personals recollides i tractades des d'aquesta pàgina web són:
Librería Medios, sccl.
Carrer Valldonzella, 7
08001 Barcelona
Espanya
93 412 33 88
lmedios@lmedios.com

Usos i Finalitats de les Dades Recollides

Les dades que vostè ens facilita a través d'aquesta web, formaran part de fitxers titularitat de Llibreria Medios, sccl., sent les finalitats les que es detallen a continuació:

  • Gestió de Venda. Quan adquireix un producte a través del nostre web, les dades facilitades en els apartats "dades d'enviament" i "dades de facturació", si és el cas, s'utilitzaran per a dur a terme la tramitació i gestió de la venda i la seva posterior facturació. Així mateix, les dades facilitades a través del formulari "Comandes especials" s'utilitzaran igualment per tramitar la seva sol·licitud de comanda especial.
  • Realitzar Ofertes, Promocions i Sorteigs. La informació que vostè ens proporcioni a través dels nostres formularis de recollida de dades, podrà ser utilitzada per a l'organització de promocions i sortejos de productes comercialitzats mitjançant la nostra pàgina web. Cada promoció, oferta o sorteig comptarà amb les seves pròpies condicions particulars.
  • Enviament d'informació. La llibreria utilitzarà les dades personals que l'usuari proporcioni a l'apartat "contacti amb nosaltres" per respondre a les sol·licituds d'informació que ens demani. A banda, s’emprarà la informació introduïda en els formularis o correus electrònics de contacte per enviar-li informació d'interès sobre les novetats dels productes comercialitzats, així com promocions, concursos i ofertes realitzades per la llibreria. Aquesta informació s'envia per via postal i / o electrònica. Els usuaris que no desitgen rebre aquest tipus d'informació poden comunicar-ho a l'adreça de correu electrònic: lmedios@lmedios.com
  • Gestió d'usuaris. La informació que ens proporcioni al formulari de registre del seu compte serà utilitzada per a la gestió de clients i usuaris que utilitzin els nostres serveis a través de la pàgina web.
  • L'emplenament dels respectius qüestionaris serà obligatòria per assolir els respectius objectius, i no és possible assolir les finalitats indicades sense l'obtenció de la referida informació personal.

Comunicació de Dades a Tercers

El Responsable del Fitxer té previst la comunicació de les seves dades personals a tercers en els supòsits que es detallen a continuació:

  • Per disposició legal. Les seves dades seran comunicades a tercers en els supòsits en què una disposició legal així ho estableixi (administracions públiques, autoritats administratives o judicials ... etc.).
  • Gestió de pagaments i cobraments. Les seves dades personals seran comunicades a tercers quan resulti necessari per formalitzar i gestionar el pagament dels productes o serveis adquirits (paypal, entitats bancàries o caixes d'estalvis).
  • A tercers necessaris per a la prestació de nostres serveis. Es comunicaran a tercers (administracions públiques, registres oficials o altres professionals com notaris ... etc) les dades de caràcter personal que siguin necessàries per prestar els serveis contractats.
  • Guanyadors de sortejos, promocions i concursos. La llibreria publicarà les dades identificatives dels guanyadors de sortejos, promocions o concursos. Aquestes dades (noms), seran publicades a la nostra pàgina web i en les diverses xarxes socials en què La Librería tingui compte o perfil corporatiu.

Confidencialitat

La llibreria s'obliga, d'acord estableix l'article 10 LOPD, a guardar secret respecte a les dades personals tractades, fins i tot després de finalitzada la relació comercial entre ambdues parts, havent d’estendre aquesta obligació a tot el personal de la seva organització que accedeixi a aquests fitxers.

Exercici de Drets

L'informem dels seus drets que l'assisteixen per a exercir els Drets d'accés, rectificació, cancelació i oposició mitjançant l'envíament de la sol·licitud de l'exercici corresponent adjuntant còpia del document oficial que l'identifica (DNI, carnet de conducïr o passaport) a la direcció del Responsable del Fitxer. Per aconseguir la informació sobre la forma d'exercir aquests drets Vd. pot dirigir-se a la pàgina web de la Agencia Española de Protección de Datos:  www.agpd.es


Avís Legal - Condicions Generals de Venda - Protecció de Dades - Crèdits